11 اُم : چی شده

چرا همه دارند میروند ؟ چی شده ؟ 

:)

منو
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان