6 اُم : شک نکن

معتقدم که آدم اگه خواست کاری بکند و تصمیمش رو گرفت دیگه هیچ وقت نباید به عقب نگاه کنه و شک راه بده چون فقط داغون میشی !

    پی نوشت : دارم یه کاری میکنم.

منو
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان