15 اُم : کوتاه کردن مو

میگویند که کوتاه کردن موی زنان و دختران هزاران فلسفه و دلیل دارد ... من نیز میگوییم کوتاه کردن موی مردان و پسران دلیلی جز بلند شدن ندارد که با پنج هزار تومن کوتاه میشود :)

+ وقتشه برم موهایم را کوتاه کنم

    پی نوشت : البته مرادمان از اون دسته پسرها نبود

منو
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان