4 اُم : دیدن صحنه

از دیدن صحنه ـی کسانی که یک روزی اُبهتی داشتن ولی امروز نه ، حالَم بد میشه! 

منو
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان